• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Sektor pieniężny jest ciągłym procesem zmiany ekonomizacji w kapitał, jaki odbywa się za pośrednictwem inwestorów walutowych i rzeczowych za pomocą instrumentów pieniężnych. Inaczej powiadając rynek finansowy zajmuje się handlem kapitału, i przesunięciem go od inwestorów posiadających go w nadmiarze do tych, którzy go potrzebują. Jednym z typów rynku finansowego jest rynek pieniężny, którego przedmiotem obrotu jest kapitał o terminie zwrotu, do jednego roku. Występują tutaj w takim razie lokaty przez zastosowanie czeków, weksli, oraz kredytów terminowych. Drugim jest rynek kapitałowy, gdzie termin zwrotu jest dłuższy niż jeden rok oraz użytkuje się tu instrumenty pieniężne, którymi są akcje, obligacje i kredyty długoterminowe – inwestycje to też rozwój, przetestuj Wsparcie MŚP Podkarpackie. Są to dwa bazowe elementy, bez których nie może egzystować rynek monetarny.

Categories: Biznes

Comments are closed.