• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Studnie są w stanie być różnorodne, zależnie od wymogów gruntowo- wodnych na danym obszarze. W przypadku domów jednorodzinnych studnie z wodą pitną będą mały przyzwoicie rzeczową wydajność, a na terenie działki już inną. Do studni z ujęciem wody pitnej, np. tuż przy domkach letniskowych montuje się rurę osłonową, a w nią rurę filtracyjną. Tego rodzaju studnie powinny mieć właściwą głębokość, żeby rury osłonowe oraz filtracyjne znalazły się w powłoce wodonośnej. Dno studni jest zaślepione, a w jej głębi instalowane są pompy głębinowe. Studnie głębinowe z zamontowaną pompą są ukończone obudową z pierścieni betonowych czy też z tworzywa sztucznego – wypróbuj wiercenie studni koszalin. W tej obudowie znajduje się zakończenie rury osłonowej, element pompy z przyłączem wodociągowym i zawory sprzyjające do zamykania przepływu wody w rurociągu i zasilania pompy. Studnie głębinowe z woda pitną musza posiadać zamontowane takie urządzenia jak pompy głębinowe do zapewnienia porządnego ciśnienia w instalacji domowej i poboru odpowiedniej ilości wody.

Categories: Inne

Comments are closed.